English

1 kg ABC miltelių gesintuvas


Gesintuvo modelis: RM 1000
Užpildo svoris: 1 kg
Gesintuvo svoris:  2,2 kg 
Temperatūros ribos: -30°C/+60 °C
Gaisro židiniai: 5A 21BC 

Veikimo trukmė: 8,2 s
Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50%
Išstūmimo priemonė: azotas
Naudojimo paskirtis: Smulkiems gaisrams malšinti. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1 000 V. 
Sertifikavimas: Atitikties sertifikatas Nr. GTC 100362
Pagaminta ir sertifikuota Lietuvoje.
Miltelių gesintuvas ReinoldMax 1 kg atitinka LST EN 3-6:1999/ A1:1999 ir LST EN 3-7:2006 privalomuosius reikalavimus.