English

4 kg ABC miltelių gesintuvasGesintuvo modelis: RM 2000
Užpildo svoris: 2 kg
Gesintuvo svoris:  3,8 kg 
Temperatūros ribos: -30°C /+60 °C
Gaisro židiniai: 8A 34BC
Veikimo trukmė: 10,5 s
Gesinimo priemonė: gesinimo milteliai ABC 50%
Išstūmimo priemonė: azotas
Naudojimo paskirtis: Automobiliniams gaisrams malšinti. Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 V. 
Sertifikavimas: Atitikties sertifikatas Nr. GTC 100362
Pagaminta ir sertifikuota Lietuvoje.
Miltelių gesintuvas ReinoldMax 4 kg atitinka LST EN 3-6:1999/ A1:1999 ir LST EN 3-7:2006 privalomuosius reikalavimus.