English

Eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimai

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Įsigaliojimo terminas
1. Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)

2011 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1-255
Žin., 2011, Nr. 108-5133

Galioja nuo 2011-11-01

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2016-01-01)

2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1-345
TAR, 2015-1-24, Nr. 18581

Įsigalioja nuo 2016-01-01

3. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (aktuali redakcija)

2014 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 1-224 , TAR, 2014-06-04, Nr. 6150

Įsigaliojo nuo 2014-06-05

4. Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės

2010 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-360 (Žin., 2010, Nr. 152-7772)

Įsigaliojo nuo 2011-01-01

5. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1-251 (Žin., 2011, Nr. 107-5093)

Įsigaliojo nuo 2011-08-31

6. Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimynas

2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1-327 (Žin., 2011, Nr. 144-6801)

Įsigaliojo nuo 2011-12-01

7. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-63
(Žin., 2010, Nr. 23-1103)
2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-196
 (Žin., 2010, Nr. 80-4205)
2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-198
(Žin., 2010, Nr. 83-4394)
2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-363 (Žin., 2010, Nr. 155-7918)
2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 (Žin., 2013, Nr. 121-6162)
2015 m. spalio 15 d.  įsakymas Nr. 1-300
(TAR, 2015-10-15, Nr. 15237);