English

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (GSIS) patikra

Atliekama vadovaujantis:

 

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija)

 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251

LST EN 12845:2004+A2:2009 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra;

LST EN 12416-2+A1:2007 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Miltelių purškimo sistemos. 2 dalis. Projektavimas, konstravimas ir priežiūra;

LST EN 15004-1:2008 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 1 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra (ISO 14520-1:2006, modifikuotas);

LST EN 13565-2:2009 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Putų sistemos. 2 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra;

LST CEN/TS 14816:2009 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Vandens purškimo sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra;

LST EN 12101 serijos standartai, Dūmų ir šilumos valdymo sistemos.