English

Gaisrinės saugos ženklai

UAB „Gaisro technika“ gaminami gaisrinės saugos ženklai (evakuacijos ženklai) atitinka GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ privalomuosius saugos reikalavimus, MINIMALIUS BENDRUOSIUS GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLAMS IR JŲ NAUDOJIMUI ĮMONĖSE reikalavimus.