English

Gaisrinio vandentiekio patikra

Atliekama vadovaujantis:

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija)

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251

LST EN 671-3:2009 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Žarnų sistemos. 3 dalis. Pusiau standžių žarnų ričių ir plokščiai suvyniojamų žarnų sistemų techninė priežiūra

LST EN 671-2+A1. Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 2 dalis. Sistemos, kuriose naudojamos plokščiosios žarnos.

 

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros metu nustatomas gaisrinių čiaupų debitas l/sek. Išbandomos ir perkantuojamos gaisrinės žarnos, atliekamas gaisrinių žarnų remontas. Gaisrinių žarnų išbandymas ir parkantavimas gali būti atliekamas UAB „Gaisro technika" patalpose arba aptarnaujamo objekto teritorijoje. 
Atliktiems darbams suteikiame 1 metų garantiją.