English

Įspėjamieji ženklai

 

Eil. Nr.

Žymėjimas

Vaizdas

Aprašymas

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

34

IS 5.1

Įspėjimas. Sprogioji medžiaga. Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos sprogiosios medžiagos. Spausdinami ant plėvelės Mactac 829P BP. Spalva: oranžinė -021 U PANTONE ORANGE, RAL 2008 BRIGHT RED ORANGE ir juoda – Black C PANTONE, RAL 9005 JET BLACK

 

35

IS 5.2

Įspėjimas. Sprogi aplinka. Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur susidarius tam tikroms sąlygoms atsiranda sprogimo pavojus. Spausdinami ant plėvelės Mactac 829P BP. Spalva: oranžinė -021 U PANTONE ORANGE, RAL 2008 BRIGHT RED ORANGE ir juoda – Black C PANTONE, RAL 9005 JET BLACK

 

36

IS 5.3

Įspėjimas. Liepsnioji medžiaga. Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos liepsniosios medžiagos. Spausdinami ant plėvelės Mactac 829P BP. Spalva: oranžinė -021 U PANTONE ORANGE, RAL 2008 BRIGHT RED ORANGE ir juoda – Black C PANTONE, RAL 9005 JET BLACK

 

37

IS 5.4

Įspėjimas. Oksiduojančioji medžiaga. Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos oksiduojančiosios medžiagos. Spalva: oranžinė -021 U PANTONE ORANGE, RAL 2008 BRIGHT RED ORANGE ir juoda – Black C PANTONE, RAL 9005 JET BLACK

 

38

IS 5.5

Įspėjimas. Elektra. Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur yra elektros pavojus. Spalva: oranžinė -021 U PANTONE ORANGE, RAL 2008 BRIGHT RED ORANGE ir juoda – Black C PANTONE, RAL 9005 JET BLACK