English

Nedegūs audeklai

 

Nedegus audeklas skirtas numalšinti nedidelį gaisrą. Gerai audeklu uždengus gaisro židinį, taip, kad nepatektų oras, ugnis nuslops, negavusi deguonies.
Audeklų matmenys: AI - 1,0 x 1,20 m; AII - 1,20 x 1,80 m

Pagaminta pagal LST EN1869:1997 standartą.