English

Ugnies gesintuvų techninė priežiūra

Atliekama vadovaujantis:

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija).

Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis,  patvirtintomis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-360

UAB „Gaisro technika“ atlieka visų tipų ugnies gesintuvų patikros, techninės priežiūros, remonto darbus.
Atliktiems darbams suteikiama nuo 1 iki 3 metų garantija.